Algemene voorwaarden

 1. Deelname aan de lessen is pas toegestaan na ontvangst van inschrijfformulier voor abonnement of 10 rittenkaart en na betaling van het lesgeld. Of in overleg anders.
 2. 10 rittenkaarten zijn 4 maanden geldig en dien je te laten aftekenen door de docent. Bij gebruik door 2 personen is de kaart 2 maanden geldig.
 3. Het inschrijfformulier staat op de website of is verkrijgbaar in het yogacentrum.
 4. Je kunt op elk gewenst moment instromen. Je betaalt voor de eerste maand het aantal lesweken dat je die maand deelneemt. Voorbeeld: bij een jaar-abonnement van € 47,50 per maand (4x les p/mnd) betaal je voor de eerste maand het aantal lesweken dat nog rest.  
 5. Bij abonnementen heb je recht om gemiste lessen in te halen in je abonnements-periode.
 6. Abonnement opzeggen: een abonnement is doorlopend, totdat je per mail opzegt. De opzegtermijn bij een maand-abonnement (€ 52,50 p/mnd) is 1 kalendermaand. (dus voor de 1e van de maand opzeggen betekent dat het abonnement nog de hele  maand daarna doorloopt) Bij een jaar-abonnement betaal je het eerste jaar € 47,50 p/mnd 12 maanden lang. Daarna is het per kalendermaand opzegbaar. Een Abonnement 2xpwk les € 65,00 p/mnd, is opzegbaar per kalendermaand. Een Onbeperkt abonnement € 70,00 p/mnd is opzegbaar per kalendermaand. Het recht op het volgen van lessen of inhalen vervalt na de datum per welke is opgezegd. 
 7. Het lesgeld is vooraf verschuldigd.  1e week van de maand overmaken, het liefst met een automatische betaling.
 8. Als je bij ons bent ingeschreven, kun je zelf bepalen wanneer je op les wilt komen. Je kunt kiezen uit alle lessen in het lesrooster die onder je abonnement vallen. Soms is er een les vol dan staat dat op het lesrooster.
 9. Sommige lessen zijn drukker bezocht dan andere. Gemiddeld zijn er 8 tot 14 mensen in een les aanwezig. Indien een les een langere periode druk bezocht is of als te vol wordt ervaren, doen wij er alles aan om een extra les in het rooster te passen.
 10. Als een les langere periode te weinig leerlingen heeft (minder dan 6) wordt deze les gestopt, verplaatst of vervangen door een andere les.
 11. Het yogacentrum en de zalen zijn open vanaf een kwartier vóór aanvang van de lessen. 5 minuten voor een les start wordt je in de zaal verwacht. Zodat de lessen rustig en ongestoord kunnen starten.
 12. Er is het hele jaar les behalve in de landelijke schoolvakanties. (47 weken les per jaar) Met uitzondering van de zomervakantie dan zijn we 1 week gesloten en hanteren we een vakantierooster.  Op  officiële feestdagen zijn wij gesloten maar je kunt altijd de les inhalen. De periode van vakanties en sluitingen staan op de website.
 13. Bij langdurige ziekte of een blessure kan je je abonnement tijdelijk stopzetten.
 14. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van de yogalessen.
 15. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc.). Ook zwangerschap! Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn. Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
 16. YogaLotus is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.
 17. In het centrum zijn yogamatten, kussens, dekens en meditatie bankjes  aanwezig.
 18. Uit oogpunt van hygiëne is gebruik van een grote (hand)doek of matje en/of sokken op onze matten verplicht. Bij bepaalde oefeningen en lessen is het belangrijk voldoende grip op de ondergrond te hebben. Dit ter voorkoming van blessures. Blote voeten of goed zittende antislip (yoga)sokken zijn aanbevolen. Vanwege  de hygiëne na gebruik van mat deze na gebruik te reinigen.
 19. Betreed de zalen ALTIJD in schone kleding en met schone voeten. Draag geen sterk ruikende parfums en gebruik altijd deodorant om lichaamsgeur te voorkomen.
 20. Tijdens de lessen (ook die van anderen) stellen we het op prijs als je stil kunt zijn in de  de gang.
 21. Bij ziekte/uitvallen van een docent stellen wij alles in het werk om voor goede vervanging te zorgen.
 22. Cursussen, Workshops en andere activiteiten:
 23. Inschrijven voor cursussen, workshops (verder genoemd activiteiten) doe je via mail, website of persoonlijk  bij Henriette.
 • Inschrijving voor activiteiten geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als je staat ingeschreven voor een activiteit krijg je hiervan per e-mail bericht. Het is dus van belang dat je bij opgave je e-mailadres duidelijk doorgeeft.
 • Je inschrijving is definitief nadat we je betaling hebben ontvangen.
 • Als een activiteit is volgeboekt nemen we contact met je op, in overleg kun je op de wachtlijst geplaatst worden.
 • Annuleren kan tot twee weken voor aanvang. Bij annulering na deze datum blijven de volledige kosten aan YogaLotus verschuldigd.
 • Terugbetaling is niet mogelijk. Ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden.
 • Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.
 • Mocht, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een activiteit niet doorgaan krijg je daarvan zo snel mogelijk bericht.